Trang chủChú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Đọc Truyện Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]  - Truyen99.Com

Đọc Truyện Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi [Đammie Novel]

Tác giả: _Crayyon_

Cập nhật: 14-06-2021

Đọc Truyện

• Tác phẩm: Chú~ Phạm Tội Nặng Rồi • Tác giả: Bệ Hạ (@_Crayyon_) 👑 • Thể loại: tiểu thuyết đam mỹ • Chủng văn: anh công éo le bị em thụ nắm thốp. Sau đó là nhiều màn cẩu huyết. Cường công cường thụ. Hay bài trò khôn vặt làm anh công «vã» lắm rồi. • Nhân vật: Trình Dực Thần x Thái Thiên Khánh (Tổng tài lưu manh ngạo kiều công x thiên tài IQ 162 thành phần hiếm có của xã hội nữ vương «manh» thụ) ... Chú ý:🚫 - Truyện hư cấu dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có thật. - Truyện với mục đích giải trí, không nhầm vào bất kỳ đối tượng nào. - Truyện gốc. Không nhận chuyển ver. Không cho phép xuất hiện ngoài wattpad. Nghiêm cấm chuyển ver ko xin phép. Hy vọng Bệ Hạ sẽ mang lại những giây phút thư giãn cho mọi người. 🍀😊 Cảm ơn...1,2,3...LET'S GO!!!