Trang chủĐọc thầm - Priest

Đọc Truyện Đọc thầm - Priest - Truyen99.Com

Đọc Truyện Đọc thầm - Priest

Tác giả: Halcyon_hy

Cập nhật: 20-05-2021

Đọc Truyện

Tác giả: Priest Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám Độ dài: 180 chương + ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, trinh thám, tình địch trở thành tình nhân, niên thượng. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nội dung : Truyện diễn biến theo từng giai đoạn, từ lúc còn nhỏ đến giai đoạn trưởng thành rồi quan hệ xã hội, những nổi đau tổn thương sâu sắc... Chúng ta không ngừng tìm hiểu nguyên nhân cũng như tìm hiểu động cơ xuất phát của những kẻ phạm tội, phải tìm kiếm những niềm vui nỗi buồn sự an lạc và yếu ớt nhất của họ, không những thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà còn phải cảm thông cho họ, tha thứ cho họ, không phải để cho tội ác một lý do trốn tránh, không phải để bái phục trước sự phức tạp của nhân tính, không phải để xét lại mâu thuẫn xã hội, càng không phải để dị hóa cả chính mình thành quái vật. Chúng ta chỉ đang tìm cho mình, và cho những người vẫn gửi gắm kỳ vọng vào thế giới này - một lời giải thích công bằng mà thôi.

Danh sách Chap - Đọc thầm - Priest

Mở đầu

Quyển 1 - Chương 1: Julien 1

Quyển 1 - Chương 2: Julien 2

Quyển 1 - Chương 3: Julien 3

Quyển 1 - Chương 4: Julien 4

Quyển 1 - Chương 5: Julien 5

Quyển 1 - Chương 6: Julien 6

Quyển 1 - Chương 7: Julien 7

Quyển 1 - Chương 8: Julien 8

Quyển 1 - Chương 9: Julien 9

Quyển 1 - Chương 10: Julien 10

Quyển 1 - Chương 11: Julien 11

Quyển 1 - Chương 12: Julien 12

Quyển 1 - Chương 13: Julien 13

Quyển 1 - Chương 14: Julien 14

Quyển 1 - Chương 15: Julien 15

Quyển 1 - Chương 16: Julien 16

Quyển 1 - Chương 17: Julien 17

Quyển 1 - Chương 18: Julien 18

Quyển 1 - Chương 19: Julien 19

Quyển 1 - Chương 20: Julien 20

Quyển 1 - Chương 21: Julien 21

Quyển 1 - Chương 22: Julien 22

Quyển 1 - Chương 23: Julien 23

Quyển 1 - Chương 24: Julien 24

Quyển 1 - Chương 25: Julien 25

Quyển 1 - Chương 26: Julien 26

Quyển 1 - Chương 27: Julien 27

Quyển 1 - Chương 28: Julien 28

Quyển 1 - Chương 29: Julien 29

Quyển 1 - Chương 30: Julien 30

Quyển 1 - Chương 31: Julien 31

Quyển 2 - Chương 1 - 1: Đọc to 1

Quyển 2 - Chương 1 - 2: Humbert Humbert 1

Quyển 2 - Chương 2: Humbert Humbert 2

Quyển 2 - Chương 3: Humbert Humbert 3

Quyển 2 - Chương 4: Humbert Humbert 4

Quyển 2 - Chương 5: Humbert Humbert 5

Quyển 2 - Chương 6: Humbert Humbert 6

Quyển 2 - Chương 7: Humbert Humbert 7

Quyển 2 - Chương 8: Humbert Humbert 8

Quyển 2 - Chương 10: Humbert Humbert 10

Quyển 2 - Chương 11: Humbert Humbert 11

Quyển 2 - Chương 12: Humbert Humbert 12

Quyển 2 - Chương 13: Humbert Humbert 13

Quyển 2 - Chương 14: Humbert Humbert 14

Quyển 2 - Chương 15: Humbert Humbert 15

Quyển 2 - Chương 16: Humbert Humbert 16

Quyển 2 - Chương 17: Humbert Humbert 17

Quyển 2 - Chương 18: Humbert Humbert 18

Quyển 2 - Chương 19: Humbert Humbert 19

Quyển 2 - Chương 20: Humbert Humbert 20

Quyển 2 - Chương 21: Humbert Humbert 21

Quyển 2 - Chương 22: Humbert Humbert 22

Quyển 2 - Chương 23: Humbert Humbert 23

Quyển 2 - Chương 24: Humbert Humbert 24

Quyển 2 - chương 25: Humbert Humbert 25

Quyển 3 - Chương 1-1: Đọc to 2

Quyển 3 - Chương 1-2: Macbeth 1

Quyển 3 - Chương 2: Macbeth 2

Quyển 3 - Chương 3: Macbeth 3

Quyển 3 - Chương 4: Macbeth 4

Quyển 3 - Chương 5: Macbeth 5

Quyển 3 - Chương 6: Macbeth 6

Quyển 3 - Chương 7: Macbeth 7

Quyển 3 - Chương 8: Macbeth 8

Quyển 3 - Chương 9: Macbeth 9

Quyển 3 - Chương 10: Macbeth 10

Quyển 3 - Chương 11: Macbeth 11

Quyển 3 - Chương 12: Macbeth 12

Quyển 3 - Chương 13: Macbeth 13

Quyển 3 - Chương 14: Macbeth 14

Quyển 3 - Chương 15: Macbeth 15

Quyển 3 - Chương 16: Macbeth 16

Quyển 3 - Chương 17: Macbeth 17

Quyển 3 - Chương 18: Macbeth 18

Quyển 3 - Chương 19: Macbeth 19

Quyển 3 - Chương 20: Macbeth 20

Quyển 3 - Chương 21: Macbeth 21

Quyển 3 - Chương 22: Macbeth 22

Quyển 3 - Chương 23: Macbeth 23

Quyển 3 - Chương 24: Macbeth 24

Quyển 3 - Chương 25: Macbeth 25

Quyển 3 - Chương 26: Macbeth 26

Quyển 3 - Chương 27: Macbeth 27

Quyển 3 - Chương 28: Macbeth 28

Quyển 3 - Chương 29: Macbeth 29

Quyển 3 - Chương 30: Macbeth 30

Quyển 4 - Chương 1-1: Đọc to 3

Quyển 4 - Chương 1-2: Verkhovenxki

Quyển 4 - Chương 2: Verkhovenxki

Quyển 4 - Chương 3: Verkhovenxki

Quyển 4 - Chương 4: Verkhovenxki 4

Quyển 4 - Chương 5: Verkhovenxki 5

Quyển 4 - Chương 6: Verkhovenxki 6

Quyển 4 - Chương 7: Verkhovenxki 7

Quyển 4 - Chương 8: Verkhovenxki 8

Quyển 4 - Chương 9: Verkhovenxki 9

Quyển 4 - Chương 10: Verkhovenxki 10

Quyển 4 - Chương 11: Verkhovenxki 11

Quyển 4 - Chương 12: Verkhovenxki 12

Quyển 4 - Chương 13: Verkhovenxki 13

Quyển 4 - Chương 14: Verkhovenxki 14

Quyển 4 - Chương 15: Verkhovenxki 15

Quyển 4 - Chương 16: Verkhovenxki 16

Quyển 4 - Chương 17: Verkhovenxki 17

Quyển 4 - Chương 18: Verkhovenxki 18

Quyển 4 - Chương 19: Verkhovenxki 19

Quyển 4 - Chương 20: Verkhovenxki 20

Quyển 4 - Chương 21: Verkhovenxki 21

Quyển 4 - Chương 22: Verkhovenxki 22

Quyển 4 - Chương 23: Verkhovenxki 23

Quyển 4 - Chương 24: Verkhovenxki 24

Quyển 4 - Chương 25: Verkhovenxki 25

Quyển 4 - Chương 26: Verkhovenxki 26

Quyển 4 - Chương 27: Verkhovenxki 27

Quyển 4 - Chương 28: Verkhovenxki 28

Quyển 4 - Chương 29: Verkhovenxki 29

Quyển 4 - Chương 30: Verkhovenxki 30

Quyển 4 - Chương 31: Verkhovenxki 31

Quyển 4 - Chương 32: Verkhovenxki 32

Quyển 4 - Chương 33: Verkhovenxki 33

Quyển 4 - Chương 34: Verkhovenxki 34

Quyển 4 - Chương 35: Verkhovenxki 35

Quyển 4 - Chương 36: Verkhovenxki 36

Quyển 4 - Chương 37: Verkhovenxki 37

Quyển 4 - Chương 38: Verkhovenxki 38

Quyển 5 - Chương 1-1: Đọc to 4

Quyển 5 - Chương 1-2: Edmond Dantès 1

Quyển 5 - Chương 2: Edmond Dantès 2

Quyển 5 - Chương 3: Edmond Dantès 3

Quyển 5 - Chương 4: Edmond Dantès 4

Quyển 5 - Chương 5: Edmond Dantès 5

Quyển 5 - Chương 6: Edmond Dantès 6

Quyển 5 - Chương 7: Edmond Dantès 7

Quyển 5 - Chương 8: Edmond Dantès 8

Quyển 5 - Chương 9: Edmond Dantès 9

Quyển 5 - Chương 10: Edmond Dantès 10

Quyển 5 - Chương 11: Edmond Dantès 11

Quyển 5 - Chương 12: Edmond Dantès 12

Quyển 5 - Chương 13: Edmond Dantès 13

Quyển 5 - Chương 14: Edmond Dantès 14

Quyển 5 - Chương 15: Edmond Dantès 15

Quyển 5 - Chương 16: Edmond Dantès 16

Quyển 5 - Chương 17: Edmond Dantès 17

Quyển 5 - Chương 18: Edmond Dantès 18

Quyển 5 - Chương 19: Edmond Dantès 19

Quyển 5 - Chương 20: Edmond Dantès 20

Quyển 5 - Chương 21: Edmond Dantès 21

Quyển 5 - Chương 22: Edmond Dantès 22

Quyển 5 - Chương 23: Edmond Dantès 23

Quyển 5 - Chương 24: Edmond Dantès 24

Quyển 5 - Chương 25: Edmond Dantès 25

Quyển 5 - Chương 26: Edmond Dantès 26

Quyển 5 - Chương 27: Edmond Dantès 27

Quyển 5 - Chương 28: Edmond Dantès 28

Quyển 5 - Chương 29: Edmond Dantès 29

Quyển 5 - Chương 30: Edmond Dantès 30

Quyển 5 - Chương 31: Edmond Dantès 31

Quyển 5 - Chương 32: Edmond Dantès 32

Quyển 5 - Chương 33: Edmond Dantès 33

Quyển 5 - Chương 34: Edmond Dantès 34

Quyển 5 - Chương 35: Edmond Dantès 35

Quyển 5 - Chương 36: Edmond Dantès 36

Quyển 5 - Chương 37: Edmond Dantès 37

Quyển 5 - Chương 38: Edmond Dantès 38

Quyển 5 - Chương 39: Edmond Dantès 39

Quyển 5 - Chương 40: Edmond Dantès 40

Quyển 5 - Chương 41: Edmond Dantès 41

Quyển 5 - Chương 42: Edmond Dantès 42

Quyển 5 - Chương 43: Edmond Dantès 43

Quyển 5 - Chương 44: Edmond Dantès 44

Quyển 5 - Chương 45: Edmond Dantès 45

Quyển 5 - Chương 46: Edmond Dantès 46

Quyển 5 - Chương 47: Edmond Dantès 47

Quyển 5 - Chương 48: Edmond Dantès 48

Quyển 5 - Chương 49: Edmond Dantès 49

Quyển 5 - Chương 50: Đọc to 5

Quyển 5 - Chương 51: Đọc to( Kết thúc)

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 4

Phiên ngoại 5