Trang chủ[Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Đọc Truyện [Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Edit]-[JeongSa] Nương Tử , Ta Yêu Em

Tác giả: iam_William

Cập nhật: 25-08-2018

Đọc Truyện

_" Quận chúa, nàng vì sao khăng khăng đòi lấy ta? Dù sao ta...". _ " Ý ta đã quyết định ngươi đừng hòng ngăn cản ". _ " Nàng ngày đó đã biết ta là nữ nhi? Sao vẫn quyết định..? ". _ " Vì sao tước công ta là nữ nhi? Ta lại không thể cưới? Nếu không phải ta làm vợ của chàng, thì đừng hòng là của người khác".