Trang chủ[HOÀN] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu

Đọc Truyện [HOÀN] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu - Truyen99.Com

Đọc Truyện [HOÀN] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu

Tác giả: dewindawn

Cập nhật: 11-09-2020

Đọc Truyện

Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Huyền huyễn tiên hiệp tu chân, linh dị thần quái, tình hữu độc chung (1×1), quỷ vương si tình công x tiên phong đạo cốt lượm đồng nát thụ, HE Độ dài: 244 chương + phiên ngoại Editor: Q1, Q2, Q3: wattpad Vô Danh, Q4, Q5: wattpad hoediu4 "Vì người, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi." Văn án (cũ): Giữa tam giới thần phật khắp nơi này, thế mà lại có một trò cười! Văn án (mới): Ái chà, nhân viên công vụ lượm đồng nát trên thiên giới có gian tình với đại quý nhân của quỷ giới kìa! ------ CHÚ Ý: Chương 74 bị đăng trước 73. Sorry mọi người

Danh sách Chap - [HOÀN] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu

Quyển 1 - Chương 1-1: Thiên Quan Tứ Phúc - hãy đọc

Quyển 1 - Chương 1-2: Huyết vũ thám hoa - Quan trời ban phúc

Quyển 1 - Chương 2: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh

Quyển 1 - Chương 3: Tiên nhân đồng nát ba lần lên tiên kinh

Quyển 1 - Chương 4: Ba kẻ dở hơi tâm sự đêm khuya ở điện cự dương

Quyển 1 - Chương 5: Ba kẻ dở hơi tâm sự đêm khuya ở điện cự dương (2)

Quyển 1 - Chương 6: Quỷ đón dâu, thái tử lên kiệu hoa

Quyển 1 - Chương 7: Quỷ đón dâu, thái tử lên kiệu hoa (2)

Quyển 1 - Chương 8: Quỷ đón dâu, thái tử lên kiệu hoa (3)

Quyển 1 - Chương 9: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược

Quyển 1 - Chương 10: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược (2)

Quyển 1 - Chương 11: Miếu cổ ẩn trong núi, rừng thi thể treo ngược (3)

Quyển 1 - Chương 12: Quỷ áo đỏ đốt văn võ miếu

Quyển 1 - Chương 13: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết

Quyển 1 - Chương 14: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết (2)

Quyển 1 - Chương 15: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết (3)

Quyển 1 - Chương 16: Áo đỏ hơn lá phong, da trắng như tuyết (4)

Quyển 1 - Chương 17: Ở Bồ Tề quán kể chuyện ma quỷ nơi cửa ải Bán Nguyệt

Quyển 1 - Chương 18: Ở Bồ Tề quán kể chuyện ma quỷ nơi cửa ải Bán Nguyệt (2)

Quyển 1 - Chương 19: Ở Bồ Tề quán kể chuyện ma quỷ nơi cửa ải Bán Nguyệt (3)

Quyển 1 - Chương 20: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát

Quyển 1 - Chương 21: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát (2)

Quyển 1 - Chương 22: Rút ngàn dặm đất, lặc giữa bão cát (3)

Quyển 1 - Chương 23: Rút ngàn dặm đất, lạc giữa bão cát (4)

Quyển 1 - Chương 24: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân

Quyển 1 - Chương 25: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (2)

Quyển 1 - Chương 26: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (3)

Quyển 1 - Chương 27: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (4)

Quyển 1 - Chương 28: Hoa Liên ái muội, đêm rớt hố tội nhân (5)

Quyển 1 - Chương 29: Phong Sư áo trắng, đất bằng nổi bão cát

Quyển 1 - Chương 30: Quỷ vương một mắt à, Thái tử cầu dung mạo thật

Quyển 1 - Chương 31: Quỷ vương một mắt à, Thái tử cầu dung mạo thật (2)

Quyển 1 - Chương 32: Điện Thần Võ, Thái tử gặp Thái tử

Quyển 1 - Chương 33: Điện Thần Võ, Thái tử gặp Thái tử (2)

Quyển 1 - Chương 34: Điện Thần Võ, Thái tử gặp Thái tử (3)

Quyển 1 - Chương 35: Vào chợ quỷ, Thái tử gặp Quỷ vương

Quyển 1 - Chương 36: Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng rung động

Quyển 1 - Chương 37: Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng rung động (2)

Quyển 1 - Chương 38: Ngắm hoa cách mây đỏ, lòng rung động (3)

Quyển 1 - Chương 39: Ở Cực Lạc phường, dẫn người đi hỏi chuyện Tiên Lạc (1)

Quyển 1 - Chương 40: Ở Cực Lạc phường, dẫn người đi hỏi chuyện Tiên Lạc (2)

Quyển 1 - Chương 41: Ở Cực Lạc phường, dẫn người đi hỏi chuyện Tiên Lạc (3)

Quyển 1 - Chương 42: Mượn vận mệnh, đêm khuya thăm dò Cực Lạc Phường

Quyển 1 - Chương 43: Mượn vận mệnh, đêm khuya thăm dò Cực Lạc Phường (2)

Quyển 1 - Chương 44: Cực Lạc hoá thành đất, Phương Tâm trở lại

Quyển 1 - Chương 45: Quốc sư đen máu rửa tiệc Kim Lưu

Quyển 1 - Chương 46: Nam Dương căm hờn, đấm Huyền Chân gian xảo

Quyển 1 - Chương 47: Cướp Tiên cung, ba câu doạ chư thần

Quyển 1 - Chương 48: Linh lung xí ngầu, chỉ khảm vì một người

Quyển 1 - Chương 49: Lung linh xí ngầu, chỉ khảm vì một người (2)

Quyển 1 - Chương 50: Lung linh xí ngầu, chỉ khảm vì một người (3)

Quyển 1 - Chương 51: Ai giả ai thật, khó lòng phân rõ

Quyển 1 - Chương 52: Ai giả ai thật, khó lòng phân rõ (2)

Quyển 1 - Chương 53: Ai giả ai thật, khó lòng phân rõ (3)

Quyển 1 - Chương 54: Ổ ăn thịt người, quỷ vương đốt mặt quan trời

Quyển 1 - Chương 55: Ổ ăn thịt người, quỷ vương đốt mặt quan trời (2)

Quyển 1 - Chương 56: Tìm dấu vết xưa, trở lên núi Thái Thương

Quyển 1 - Chương 57: Tìm dấu vết xưa, trở lên núi Thái Thương (2)

Quyển 2 - Chương 58: Thái tử duyệt thần - kinh hồng một thoáng nhìn ở đường lớn

Quyển 2 - Chương 59: Kinh hồng một thoáng nhìn ở Đường lớn Võ Thần (2)

Quyển 2 - Chương 60: Mất hồng châu vô tình chọc đỏ mắt

Quyển 2 - Chương 61: Mất hồng châu vô tình chọc đỏ mắt (2)

Quyển 2 - Chương 62: Mất hồng châu vô tình chọc đỏ mắt (3)

Quyển 2 - Chương 63: Mất hồng châu vô tình chọc đỏ mắt (4)

Quyển 2 - Chương 64: Mất hồng châu vô tình chọc đỏ mắt (5)

Quyển 2 - Chương 65: Mất hồng châu vô tình chọc đỏ mắt (6)

Quyển 2 - Chương 66: Người lên trời cũng là người người xuống dưới cũng là người

Quyển 2 - Chương 67: Người lên trời cũng là người người xuống dưới cũnglà người2

Quyển 2 - Chương 68: Người lên trời cùng là người người xuống dưới cũnglà người3

Quyển 2 - Chương 69: Vớt tiền của tiên, tướng sĩ lỗ mãng gặp thái tử

Quyển 2 - Chương 70: Tượng vàng ngã, tướng sĩ lỗ mãng gặp đứa con tội nghiệp

Quyển 2 - Chương 71: Thần tiên trên trời không thể nhúng tay chuyện nhân gian

Quyển 2 - Chương 72: Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa

Quyển 2 - Chương 74: Mưa khó, xin Vũ Sư cho mượn nón mưa

Quyển 2 - Chương 73: Gặp người trong đời, gặp hoa trong mưa 2

Quyển 2 - Chương 75: Đóng cổng thành, Vĩnh An tuyệt đường sống

Quyển 2 - Chương 76: Đóng cổng thành, Vĩnh An tuyệt đường sống 2

Quyển 2 - Chương 77: Tiên Lạc loạn, Thái tử trở về nhân gian

Quyển 2 - Chương 78: Dẹp yên Vĩnh An, Thái Tử ra chiến trường

Quyển 2 - Chương 79: Dốc Bối Tử, Thái Tử sa chân vào ổ ma

Quyển 2 - Chương 80: Ôn nhu hương khổ dục giữ THÂN VÀNG

Quyển 2 - Chương 81: Ôn nhu hương khổ dục giữ thân vàng 2

Quyển 2 - Chương 82: Ôn nhu hương khổ dục giữ thân vàng 3

Quyển 2 - Chương 83: Ôn nhu hương khổ dục giữ thân vàng 4

Quyển 2 - Chương 84: Dịch mặt người lan từ rừng Bất U

Quyển 2 - Chương 85: Dịch mặt người lan từ rừng Bất U 2

Quyển 2 - Chương 86: Dịch mặt người lan từ rừng Bất U 3

Quyển 2 - Chương 87: Thân vàng dốc sức chống trời sập

Quyển 2 - Chương 88: Mãi mãi ghi nhớ, vĩnh viễn không quên

Quyển 3 - Chương 89: Bách vô cấm kỵ - đêm trung thu xem tiệc đấu đèn

Quyển 3 - Chương 90: Đêm Trung Thu xem lễ đấu đèn 2

Quyển 3 - Chương 91: Thiên Đăng quán, Trường Minh soi sáng đêm dài

Quyển 3 - Chương 92: Thiên Đăng quán, Trường Minh soi sáng đêm dài 2

Quyển 3 - Chương 93: Mang thai quỷ, nhân gian lần nữa nổi sóng 1

Quyển 3 - Chương 94: Mang thai quỷ, nhân gian lần nữa nổi sóng 2

Quyển 3 - Chương 95: Tơ lòng rối bời, đừng nói tim không xao xuyến (1)

Quyển 3 - Chương 96: Tơ lòng rối bời, đừng nói tim không xao xuyến (2)

Quyển 3 - Chương 97: Đen trắng đề chữ, hồng tụ thêm hương

Quyển 3 - Chương 98: Bày quái kế mở cửa trộm thai quỷ (1)

Quyển 3 - Chương 99: Bày quái kế mở cửa trộm thai quỷ (2)

Quyển 3 - Chương 100: Thẩm vấn loạn xạ, khóc không được mà cười chẳng xong

Quyển 3 - Chương 101: Tham công tranh việc, Ách Mệnh đấu Nhược Da

Quyển 3 - Chương 102: Thái tử dịu hiền nấu canh đón chào khách không mời (1)

Quyển 3 - Chương 103: Bạch Thoại Tiên Nhân khóc tang trong tiệc mừng

Quyển 3 - Chương 104: Bạch Thoại Tiên Nhân khóc tang trong tiệc mừng (2)

Quyển 3 - Chương 105: Ba thần một quỷ chẳng thấy Chân Tiên

Quyển 3 - Chương 106: Ba thần một quỷ chẳng thấy Chân Tiên (2)

Quyển 3 - Chương 107: Bốn quỷ thần nghe về huyết xã hoả

Quyển 3 - Chương 108: Trò chuyện đêm khuya phân biệt thật giả tại miếu PhongThuỷ

Quyển 3- Chương 109:Trò chuyện đêm khuya phân biệt thật giả tại miếuPhongThuỷ(2)

Quyển 3 - Chương 110: Đấu Chân Tiên, Thái tử thay Phong Sư (1)

Quyển 3 - Chương 111: Đấu Chân Tiên, Thái tử thay Phong Sư (2)

Quyển 3 - Chương 112: Mở cửa chào quỷ, hoạ địa vi lao

Quyển 3 - Chương 113: Cười nói bông đùa, ta cũng loạn xưng vợ chồng (1)

Quyển 3 - Chương 114: Cười nói bông đùa, ta cũng loạn xưng vợ chồng (2)

Quyển 3 - Chương 115: Người đi dưới đường hầm, kiếm treo trên đỉnh đầu*

Quyển 3 - Chương 116: Đêm Hàn Lộ, thay cột đổi xà

Quyển 3 - Chương 117: Thần nâng thần chẳng bằng quỷ ăn quỷ

Quyển 3 - Chương 118: Độ Thiên kiếp, Đông Hải nổi sóng to

Quyển 3 - Chương 119: Thuyền đến Quỷ Vực, vào nước ắt chìm!

Quyển 3 - Chương 120: Khép linh cữu, thuyền quan tài rời biển quỷ (1)

Quyển 3 - Chương 121: Khép linh cữu, thuyền quan tài rời biển quỷ (2)

Quyển 3 - Chương 122: U Minh Thuỷ Phủ, áo đen xương trắng (1)

Quyển 3 - Chương 123 + 124

Quyển 3 - Chương 125 + 126

Quyển 3 - Chương 127 +128

Quyển 3 - Chương 129 + 130

Quyển 3 - Chương 131 +132

Quyển 3 - Chương 133 +134

Quyển 3 - Chương 135 + 136

Quyển 3 - Chương 137 + 138

Quyển 3 - Chương 139 + 140

Quyển 3 - Chương 141 + 142

Quyển 3 - Chương 143 + 144

Quyển 3 - Chương 145 + 146

Quyển 3 - Chương 147 + 148

Quyển 3 - Chương 149 +150

Quyển 3 - Chương 151 + 152

Quyển 3 - Chương 153 + 154

Quyển 3 - Chương 155 + 156

Quyển 3 - Chương 157 + 158

Quyển 3 - Chương 159 + 160

Quyển 3 - Chương 161 +162

Quyển 3 - Chương 163 + 164

Quyển 3 - Chương 165 + 166

Quyển 3 - Chương 167 + 168

Quyển 3 - Chương 169 + 170

Quyển 3 - Chương 171 + 172

Quyển 3 - Chương 173 + 174

Quyển 3 - Chương 175 + 176

Quyển 3 - Chương 177 - 179

Quyển 3 - Chương 180: Hết quyển 3

Quyển 4 - Chương 181: Quyển 4

Quyển 4 - Chương 182 + 183

Quyển 4 - Chương 184 + 185

Quyển 4 - Chương 186 + 187

Quyển 4 - Chương 188 + 189

Quyển 4 - Chương 190 + 191

Quyển 4 - Chương 192 +193

Quyển 4 - Chương 194 + 195

Quyển 4 - Chương 196 + 197

Quyển 4 - Chương 198: Hết quyển 4

Quyển 5 - Chương 199: Quyển 5

Quyển 5 - Chương 200 - 202

Quyển 5 - Chương 203 + 204

Quyển 5 - Chương 205 + 206

Quyển 5 - Chương 207 + 208

Quyển 5 - Chương 209 + 210

Quyển 5 - Chương 211 + 212

Quyển 5 - Chương 213 + 214

Quyển 5 - Chương 215 + 216

Quyển 5 - Chương 217 + 218

Quyển 5 - Chương 219 + 220

Quyển 5 - Chương 221 - 223

Quyển 5 - Chương 224 + 225

Quyển 5 - Chương 226 + 227

Quyển 5 - Chương 228 + 229

Quyển 5 - Chương 230 + 231

Quyển 5 - Chương 232 + 233

Quyển 5 - Chương 234 + 235

Quyển 5 - Chương 236 - 238

Quyển 5 - Chương 239 + 240

Quyển 5 - Chương 241 + 242

Quyển 5 - Chương 243

Quyển 5 - Chương 244: Kết thúc

Quyển 5 - Chương 245: Pn1

Quyển 5 - Chương 246: Pn2

Quyển 5 - Chương 247: Pn2

Quyển 5 - Chương 248: Pn2

Quyển 5 - Chương 249: Pn2

Quyển 5 - Chương 250: Pn3

Quyển 5 - Chương 251: Pn4

Quyển 5 - Chương 252: PN5-End