Trang chủ|MatchaTea Team| Tuyển members

Đọc Truyện |MatchaTea Team| Tuyển members - Truyen99.Com

Đọc Truyện |MatchaTea Team| Tuyển members

Tác giả: -_MatchaTea_-Team_-

Cập nhật: 14-07-2018

Đọc Truyện

Welcome to MatchaTea Team ~~ Team đang tuyển thành viên ở các mảng : • Collect • Design • Review • Beta • Art • Edit • Translate • Write • Reply • Idea • Quản lý • Event • Phó Boss (Làm đủ 2 mảng trở lên sẽ được xem xét làm Phó Boss) MatchaTea Team luôn luôn chào đón các bạn