Trang chủ[Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH !

Đọc Truyện [Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH ! - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH !

Tác giả: Manhthu6969

Cập nhật: 08-06-2021

Đọc Truyện

Tên Hán Việt: [ Khoái xuyên ] Đương nam phối bài loan nam chủ Tác giả: Thanh Thủy Nương Nương Tình trạng: Hoàn (334 chương - 13 thế giới + 4 phiên ngoại + Lời kết của tác giả) Nội dung: Mau xuyên bách biến thụ vs các loại soái ca công/ Tag: Đam mỹ, HE, Mau xuyên, Hệ thống, Nhẹ nhàng, Hài hước. [Đôi lời của tác giả] "... trước giờ mị tìm mãi không thấy văn thuần ái đam mỹ mau xuyên, Nương Nương là hủ nữ, nhưng cũng không phải thuần hủ nữ, trước đây mị toàn xem mau xuyên ngôn tình. Bởi bãn thân từng bị mau xuyên nữ chính Mary Sue gây ghê tởm quá, đã ở bên nam chính còn có nhiều tình tiết thả thính nam phụ. Cho nên Nương Nương quyết định mở một thiên văn nam phụ cùng nam chính, dứt bỏ nữ chính..." ~Văn án Trong tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính luôn có ít nhất ba bánh xe dự bị, trước khi nữ chính cùng nam chính song túc song phi, nam phụ đều là nhân vật si tình. Nhưng để rồi kết thúc, người bị thương chính là nam phụ. [Ký chủ, nhiệm vụ của ngài là bẻ cong nam chính, vứt bỏ nữ chủ.] "... Nữ chính rốt cuộc có thù oán gì với mi vậy." ==ĐỀU LÀ CÔNG SỨC CỦA NHÀ, MONG CÁC BẠN KHÔNG RE-UP VÀ MANG ĐI CHUYỂN VER. CẢM ƠN RẤT NHIỀU !==

Danh sách Chap - [Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH !

Thế giới 1+Chương 1: KHI NAM CHÍNH BĂNG SƠN BÁ ĐẠO BỊ BẺ CONG

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15: (Hết thế giới 1)

Chương 16:(Ngoại truyện)

Thế giới 2 +Chương 01 : KHI NAM CHÍNH CHÍNH TRỰC, TRUNG HẬU BỊ BẺ CONG.

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Phiến Ngoại thế giới 2 ( Đã xong)

Thế giới 3 + Chương 1: Khi nam chính phúc hắc , ngả ngớn bị bẻ cong

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10:

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20: Kết thúc

Chương 21: Phiên ngoại

Thế giới thứ IV: Khi nam chính là thú nhân thời viễn cổ bị bẻ cong

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (2)

Khi nam chính là người thú thời viễn cỗ bị bẻ cong (3)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (4)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (5)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (6)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (7)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (8)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (9)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (10)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (11)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (12)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (13)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (14)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (15)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (16)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (17)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (18)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (19)

Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (20)

(Hoàn)Khi nam chính là người thú thời viễn cổ bị bẻ cong (21) - chương cuối

Thế giới 5: Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 1 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 2 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 3 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 4 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 5 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 6 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 7 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 8 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 9 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 10 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 11 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 12 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 13 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 14 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 15 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( 16 )

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong 17 (xong)

Khi nam chính Ma đạo tà mị bị bẻ cong ( Phiên ngoại )

Thế giới 06. Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (1)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (2)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (3)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (4)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (5)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (6)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (7)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (8)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (9)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (10)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (11)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (12)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (13)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (14)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (15)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (16)

Khi nam chính cương thi bị bẻ cong (17)