Trang chủPháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Đọc Truyện Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam - Truyen99.Com

Đọc Truyện Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Tác giả: Akiko_sigPh

Cập nhật: 11-06-2021

Đọc Truyện

Người dịch: Akiko, 359-429 là của Vạn Yên Chi Sào. Độ dài: 970 chương (20 quyển). Thể loại: Võng du, nam sinh (không có tình cảm), game nhập vai, thực tế ảo VR, tương lai. Phần tiếp theo, Quyển 5 - Thi đấu hồi kết. (199-270), Quyển 6 - Chuỗi nhiệm vụ. (271-317), Quyển 7 - Cuộc viễn chinh nảy lửa (318-368), Quyển 8 - Năm Kẻ Mạnh, thay đổi! (369-433), Quyển 9 - Nhật ký của Andrew (434-493), Quyển 10 - Khói lửa thiên hạ (494-5??) Ngày đào hố: 13/07/2016 Tóm tắt nội dung quyển trước: "..."

Danh sách Chap - Pháp Sư Cận Chiến (Q5-Q10) - Hồ Điệp Lam

Quyển 05 - Chương 199

Quyển 05 - Chương 200

Quyển 05 - Chương 201

Quyển 05 - Chương 202

Quyển 05 - Chương 203

Quyển 05 - Chương 204

Quyển 05 - Chương 205

Quyển 05 - Chương 206

Quyển 05 - Chương 207

Quyển 05 - Chương 208

Quyển 05 - Chương 209

Quyển 05 - Chương 210

Quyển 05 - Chương 211

Quyển 05 - Chương 212

Quyển 05 - Chương 213

Quyển 05 - Chương 214-217

Quyển 05 - Chương 218

Quyển 04 - Chương 219

Quyển 05 - Chương 220-222

Quyển 05 - Chương 223

Quyển 05 - Chương 224

Quyển 05 - Chương 225

Quyển 05 - Chương 226-230

Quyển 05 - Chương 231

Quyển 05 - Chương 232-233

Quyển 05 - Chương 235-237

Quyển 05 - Chương 238

Quyển 05 - Chương 239-244

Quyển 05 - Chương 245-246

Quyển 05 - Chương 247

Quyển 05 - Chương 248

Quyển 05 - Chương 249-250

Quyển 05 - Chương 251-253

Quyển 05 - Chương 254-268

Quyển 05 - Chương 269-270

Quyển 06 - Chương 271-274

Quyển 06 - Chương 275

Quyển 06 - Chương 276

Quyển 06 - Chương 277

Quyển 06 - Chương 278

Quyển 06 - Chương 279

Quyển 06 - Chương 280-281

Quyển 06 - Chương 282-284

Quyển 06 - Chương 285

Quyển 06 - Chương 286-288

Quyển 06 - Chương 289-290

Quyển 06 - Chương 291

Chương 292-294

Quyển 06 - Chương 295

Quyển 06 - Chương 296

Quyển 06 - Chương 297

Quyển 06 - Chương 298

Quyển 06 - Chương 299

Quyển 06 - Chương 300

Quyển 06 - Chương 301

Quyển 06 - Chương 302

Quyển 06 - Chương 303

Quyển 06 - Chương 304

Quyển 06 - Chương 305

Quyển 06 - Chương 306

Quyển 06 - Chương 307

Quyển 06 - Chương 308-309

Quyển 06 - Chương 310+311

Quyển 06 - Chương 312

Quyển 06 - Chương 313-315

Quyển 06 - Chương 316+317

Quyển 07 - Chương 318

Quyển 07 - Chương 319-325

Quyển 07 - Chương 326-336

Quyển 07 - Chương 337

Quyển 07 - Chương 338

Quyển 07 - Chương 339-340

Quyển 07 - Chương 341-342

Quyển 07 - Chương 343

Quyển 07 - Chương 344-345

Quyển 07 - Chương 346

Quyển 07 - Chương 347-348

Quyển 07 - Chương 349

Quyển 7 - Chương 350-351

Quyển 07 - Chương 352-353

Quyển 07 - Chương 354-356

Quyển 07 - Chương 357

Quyển 07 - Chương 358

Quyển 07 - Chương 359

Quyển 07 - Chương 360

Quyển 07 - Chương 361-362

Quyển 07 - Chương 363-365

Quyển 07 - Chương 366

Quyển 07 - Chương 367-368

Quyển 08 - Chương 369-370

Quyển 08 - Chương 371-372

Quyển 08 - Chương 373-374

Quyển 08 - Chương 375-376

Quyển 08 - Chương 377

Quyển 08 - Chương 378

Quyển 08 - Chương 379

Quyển 08 - Chương 380

Quyển 08 - Chương 381-382

Quyển 08 - Chương 383

Quyển 08 - Chương 384-385

Quyển 08 - Chương 386-387

Quyển 08 - Chương 388

Quyển 08 - Chương 389

Quyển 08 - Chương 390-391

Quyển 08 - Chương 392-395

Quyển 08 - Chương 396-399

Quyển 08 - Chương 400

Quyển 08 - Chương 401-403

Quyển 08 - Chương 404-407

Quyển 08 - Chương 408-410

Quyển 08 - Chương 411-413

Quyển 08 - Chương 414-415

Quyển 08 - Chương 416-420

Quyển 08 - Chương 421-425

Quyển 08 - Chương 426-429

Quyển 08 - Chương 430

Quyển 08 - Chương 431

Quyển 08 - Chương 432

Quyển 08 - Chương 433

Quyển 09 - Chương 434

Quyển 09 - Chương 435-437

Quyển 09 - Chương 438- 439

Quyển 09 - Chương 440

Quyển 09 - Chương 441

Quyển 09 - Chương 442

Quyển 09 - Chương 443

Quyển 09 - Chương 444

Quyển 09 - Chương 445

Quyển 09 - Chương 446

Quyển 09 - Chương 447

Quyển 09 - Chương 448

Quyển 09 - Chương 449

Quyển 09 - Chương 450

Quyển 09 - Chương 451

Quyển 09 - Chương 452

Quyển 09 - Chương 453

Quyển 09 - Chương 454

Quyển 09 - Chương 455

Quyển 09 - Chương 456

Quyển 09 - Chương 457-458

Quyển 09 - Chương 459-460

Quyển 09 - Chương 461

Quyển 09 - Chương 462

Quyển 09 - Chương 463

Quyển 09 - Chương 464

Quyển 09 - Chương 465-466

Quyển 09 - Chương 467

Quyển 09 - Chương 468

Quyển 09 - Chương 469

Quyển 09 - Chương 470

Quyển 09 - Chương 471

Quyển 09 - Chương 472

Quyển 09 - Chương 473

Quyển 09 - Chương 474

Quyển 09 - Chương 475

Quyển 09 - Chương 476

Quyển 09 - Chương 477

Quyển 09 - Chương 478-479

Quyển 09 - Chương 480

Quyển 09 - Chương 481

Quyển 09 - Chương 482

Quyển 09 - Chương 483

Quyển 09 - Chương 484

Quyển 09 - Chương 485

Quyển 09 - Chương 486

Quyển 09 - Chương 487

Quyển 09 - Chương 488

Quyển 09 - Chương 489

Quyển 09 - Chương 490

Quyển 09 - Chương 491

Quyển 09 - Chương 492

Quyển 09 - Chương 493 (1)

Quyển 09 - Chương 493 (2)

Share link Fanpage!

Quyển 10 - Chương 494

Quyển 10 - Chương 495

Quyển 10 - Chương 496