Trang chủTri Kỉ Hay Là Tình Yêu?

Đọc Truyện Tri Kỉ Hay Là Tình Yêu? - Truyen99.Com

Đọc Truyện Tri Kỉ Hay Là Tình Yêu?

Tác giả: Gin_0808

Cập nhật: 11-08-2020

Đọc Truyện

Nội dung câu truyện của tác giả chỉ là giả tưởng và không có thật, chủ yếu là mượn lịch sử để tự mườn tượng ra câu truyện là mượn nhân vật thổi hồn vào truyện thôi Truyện chỉ nằm ở mức tưởng tượng đồng thời không viết quá giới hạn và sẽ dùng từ ngữ hoa mĩ để miêu tả