Trang chủTruyện của tác giả Aiyashiju18

Truyện của tác giả Aiyashiju18 - Trang 1

316593 19047 Aiyashiju18Writing

Bh, 1x1, futanari, có H, đô thị tình duyên, HE, sinh tử văn Lãnh tĩnh xinh đẹp có điểm bá

2102 149 Aiyashiju18Writing

Vụn vặt, rời rạc, vỡ nát... Về những ngày xâu xé tâm can... Cũng như tôi đã nói, vĩnh viễn đợi người...

54543 4652 Aiyashiju18Writing

Thể loại: SAH, siêu nhiên, super power, futanari, incest, np, nhất công đa thụ, bất luân chi luyến, H, HE Nhân

342139 16901 Aiyashiju18Full

Thể loại: bh, 1x1, đô thị tình duyên, futanari, H, cường x cường, HE, sinh tử văn Lưu manh quân nhân

215235 16992 Aiyashiju18Writing

Thể loại: bh, ngụy incest, vampire, xuyên không, futanari, cổ đại, mất quyền lực lịch sử, H, np, nữ phẫn

402763 24284 Aiyashiju18Writing

Thể loại: bh, dị năng, isekai, futanari, np, nhất công đa thụ, incest, bất luân chi luyến, có H, HE,