Trang chủTruyện của tác giả Akiko_sigPh

Truyện của tác giả Akiko_sigPh - Trang 1

231239 11917 Akiko_sigPhFull

Người dịch: Akiko (từ c70 trở đi). Độ dài: 970 chương (20 quyển). Thể loại: Võng du, nam sinh (không có tình

363 47 Akiko_sigPhWriting

Akiko lặng lẽ đào thêm hố.... -------------- Tên gốc: Toàn năng trò chơi thiết kế sư. (全能游戏设计师最新章节) Tác giả: Thanh Sam Thủ Tuý.

107 8 Akiko_sigPhWriting

Tên gốc: Hoả ảnh chi quả thần thụ tại dị giới (火影神树之果在异界). Tác giả: Thiên Đố Di Kế(天妒遗计). Nguồn Trung: Uukanshu /

118266 5460 Akiko_sigPhWriting

Người dịch: Akiko, 359-429 là của Vạn Yên Chi Sào. Độ dài: 970 chương (20 quyển). Thể loại: Võng du, nam sinh

19984 500 Akiko_sigPhFull

Tên gốc: Trùng sinh chi Tối Cường Kiếm Thần (重生之最强剑神) Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu (天运老猫) Nguồn: Tàng Thư Viện.

33467 2622 Akiko_sigPhWriting

Tên gốc: Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - 重生之最强剑神 Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu - 天运老猫 Editor: Akiko và

30 0 Akiko_sigPhWriting

Đôi ba dòng văn, có thể là sẽ nối tiếp, và cũng có khi lơ lửng giữa chừng.

147116 7578 Akiko_sigPhFull

Tên gốc: Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - 重生之最强剑神 Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu - 天运老猫 Editor: Akiko Chono

658 40 Akiko_sigPhWriting

Tên dịch: Trái Chakra ở thế giới khác. Tên gốc: Hoả ảnh chi quả thần thụ tại dị giới (火影神树之果在异界). Tác giả: