Trang chủTruyện của tác giả LinhDuDng

Truyện của tác giả LinhDuDng - Trang 1

995 186 LinhDuDngWriting

3000 năm tìm kiếm cuối cùng hắn cũng có chút manh mối về người hắn yêu. Nhưng như thế nào

68288 5953 LinhDuDngFull

Thể loại: Cường x cường. Cưới trước yêu sau. Mỹ công x Anh tuấn tinh anh thụ. Một cuộc hôn

200218 16290 LinhDuDngFull

Thể loại: Vườn trường, 1x1, Lạnh lùng ít nói mặt than niên hạ học bá mỹ công x Không được

307121 20205 LinhDuDngFull

Thể loại: Đam mỹ, 1x1, niên hạ, ngọt, hỗ sủng, cường x cường. Quân sự (ít), thương giới. Thuộc