Trang chủTruyện của tác giả Oneday1303

Truyện của tác giả Oneday1303 - Trang 1

5108 624 Oneday1303Writing

Tên gốc (bản CV): Bệnh Khống Thê. Hán Việt: Bệnh thái khống thê ( NPH ) Tác giả: Thiên Tửu 🍑Editor + Beta

574 51 Oneday1303Writing

Hán Việt + CV: Quý tộc Tác giả: Bán Phong Tử Tình trạng convert: Hoàn thành Nguồn convert + Raw: Reine Dunkeln và

25 5 Oneday1303Full

Hán Việt: Đào hoa nhưỡng Tác giả: Nguyệt Thượng Thanh Thiên 🍰 Editor: Đại Manh Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại

12031 1278 Oneday1303Writing

Tên gốc: Nữ Chủ Tỏ Vẻ Nàng Không Phục. Hán Việt: Nữ chủ biểu kỳ tha bất phục Tác giả: Ngũ Gia

120474 7871 Oneday1303Full

Tên gốc (bản CV): Bệnh Khống Thê. Hán Việt: Bệnh thái khống thê ( NPH ) Tác giả: Thiên Tửu 🍑Editor + Beta

170376 6803 Oneday1303Full

✔Hán Việt: Bệnh kiều đệ đệ. ✔Tác giả: Tửu ✔ Editor + Beta + Bookcover: nhà One Day. ✔Nguồn convertor : vespertine

26266 2530 Oneday1303Writing

Hán Việt: Thiên chấp y luyến. Tác giả: Hàn Đại Bảo Tình trạng convert : Hoàn thành. Người CV: tử đằng :333 🍑Editor :