Trang chủTruyện của tác giả Tomoe-Hotaru

Truyện của tác giả Tomoe-Hotaru - Trang 1

6540 655 Tomoe-HotaruFull

Số lượng chap: 30 Nhân vật: Trong truyện và 1 số nhân vật khác Thể loại: Đam, Sủng, Hài Hước Couple: MINHOPE

2240 293 Tomoe-HotaruFull

Số lượng chap: 25 Nhân vật: Trong truyện và 1 số nhân vật khác Thể loại: Đam, Ngược, H+, OE Couple: SOPE,

222 18 Tomoe-HotaruWriting

Chinh Phục Tiểu Mỹ II Số lượng chap: 3 Nhân vật: Trong truyện và 1 số nhân vật khác Thể loại: Đam,

6803 603 Tomoe-HotaruFull

Số lượng chap: 20 Nhân vật: Trong truyện và 1 số nhân vật khác Thể loại: Đam, Ngọt, Sủng, HE Couple: VHOPE

9158 778 Tomoe-HotaruWriting

Số lượng chap: ? Nhân vật: Trong truyện và 1 số nhân vật khác Thể loại: Đam, Ngược, H+ rất nặng

4280 345 Tomoe-HotaruWriting

- Số lượng chap: Vô hạn - Nhân vật: +, Công: Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trấn, Mẫn Doãn Kỳ,

2572 247 Tomoe-HotaruFull

Số lượng chap: 12 Nhân vật: Trong truyện và 1 số nhân vật khác Thể loại: Đam, Ngược, SE Couple: SOPE, KOOKHOPE "Đã