Trang chủTruyện của tác giả Gogoxudi

Truyện của tác giả Gogoxudi - Trang 1

52 8 GogoxudiWriting

Jirose

14709 1257 GogoxudiWriting

Francesco has his Mona Lisa I have you, my Nalalisa #紫爱你💜

716 57 GogoxudiWriting

I can't show you me But i still want you #chipandchim💙

1693 197 GogoxudiWriting

Đôi lúc Kim Jisoo ngồi nghĩ lại. Vì sao cô lại yêu anh? Đôi lúc cô không hiểu, vì sao

13750 740 GogoxudiWriting

One-shot 50% Instagram 25% Text 25% #youandi