Trang chủTruyện của tác giả Jnk_js

Truyện của tác giả Jnk_js - Trang 1

50937 5093 Jnk_jsWriting

JENSOO NATION CREAMMMM

52101 4286 Jnk_jsWriting

𝙽𝚎𝚞 𝚍𝚞𝚘𝚌 𝚌𝚑𝚘𝚗 𝚕𝚊𝚒, 𝚋𝚊𝚗 𝚜𝚎 𝚌𝚑𝚘𝚗 𝚐𝚒 ? 𝙲𝚑𝚞𝚊 𝚝𝚞𝚗𝚐 𝚐𝚊𝚙 𝚐𝚘 𝚑𝚊𝚢 𝚌𝚑𝚞𝚊 𝚝𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚕𝚢...

7213 1372 Jnk_jsWriting

Lại là mình nè..

8172 985 Jnk_jsWriting

Trái ngược với yêu thương không phải thù hận. Mà là lãng quên.