Trang chủTruyện của tác giả User40104233

Truyện của tác giả User40104233 - Trang 1

99232 3684 User40104233Writing

Cô là Phong Vũ- người kế thừa của gia tộc Phong gia một trong những gia tộc có thế lực

35585 1062 User40104233Writing

Nu9: Thiên Băng là người đứng đầu gia tộc lớn nhất thế giới Lục Gia, cô lạnh lùng, ít nói,

5217 171 User40104233Writing

Cô là người thừa kế chân chính duy nhất của Bối gia- Bối Hạ Vy, một người vừa dễ