Trang chủ[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)

Đọc Truyện [0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end) - Truyen99.Com

Đọc Truyện [0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)

Tác giả: littlelittlezzz

Cập nhật: 12-08-2022

Đọc Truyện

[Ký sự sinh tồn chốn cung đình- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: đam mỹ, 1x1, HE, cung đình, xuyên không, xuyên thư, song khiết, huyền huyễn Người kể chuyện: An Bản ĐANG chỉnh sửa lần 1 Thang truyện mạng cá nhân: 7.5/10 Số hiệu [.] trên tiêu đề để chỉ các thời kỳ tiến bộ của editor. Trong đó [0] là còn nhiều lỗi, chưa được beta. Số càng cao là càng tiến bộ.

Danh sách Chap - [0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)

Giới thiệu + NX

Chương 1*. Lâu Quan Tuyết

Chương 2*. Hạ Thanh

Chương 3*. Giao tộc

Chương 4*. Kinh trập

Chương 5*. Giao hẹn

Chương 6*. Lầu Trích Tinh

Chương 7*. Lăng Quang (1)

Chương 8*. Lăng Quang (2)

Chương 9*. Lăng Quang (3)

Chương 10*. Lăng Quang (4)

Chương 11*. Lăng Quang (5)

Chương 12*. Lăng Quang (6)

Chương 13*. Linh vi (1)

Chương 14*. Linh vi (2)

Chương 15*. Linh vi (3)

Chương 16*. Linh vi (4)

Chương 17*. Linh vi (5)

Chương 18*. Tuyền Già (1)

Chương 19*. Tuyền Già (2)

Chương 20*. Tuyền Già (3)

Chương 21*. Tuyền Già (4)

Chương 22*. Tuyền Già (5)

Chương 23*. Tuyền Già (6)

Chương 24*. Tuyền Già (7)

Chương 25*. Tuyền Già (8)

Chương 26*. Tháp Phù Đồ (1)

Chương 27*. Tháp Phù Đồ (2)

Chương 28. Tháp Phù Đồ (3)

Chương 29. Tháp Phù Đồ (4)

Chương 30. Tháp Phù Đồ (5)

Chương 31. Tháp Phù Đồ (6)

Chương 32. Hội đèn (1)

Chương 33. Hội đèn (2)

Chương 34. Hội đèn (3)

Chương 35. Hội đèn (4)

Chương 36. Hội đèn (5)

Chương 37. Hội đèn (6)

Chương 38. Hội đèn (7)

Chương 39. Nhân gian (1)

Chương 40. Nhân gian (2)

Chương 41. Nhân gian (3)

Chương 42. Nhân gian (4)

Chương 43. Nhân gian (5)

Chương 44. Nhân gian (6)

Chương 45. Nhân gian (7)

Chương 46. Nhân gian (8)

Chương 47. Nhập dạ (1)

Chương 48. Nhập dạ (2)

Chương 49. Nhập dạ (3)

Chương 50. Nhập dạ (4)

Chương 51. Nhập dạ (5)

Chương 52. Nhập dạ (6)

Chương 53. Nhập dạ (7)

Chương 54. Nhập dạ (8)

Chương 55. Sụp đổ (1)

Chương 56. Sụp đổ (2)

Chương 57. Sụp đổ (3)

Chương 58. Sụp đổ (4)

Chương 59. Sụp đổ (5)

Chương 60. Sụp đổ (6)

Chương 61. Sụp đổ (7)

Chương 62. Sụp đổ (8)

Chương 63. Kết đầu (thượng)

Chương 64. Kết đầu (hạ)

Chương 65. Giao nhân hóa yêu

Chương 66. Cùng trời cuối đất

Chương 67. Đại yêu họa thế

Chương 68. Thành Xuyên Khê

Chương 69. Chuyện cũ ở Châu Đông

Chương 70. Lấy thân nuôi ma

Chương 71. Báo ứng thích hợp

Chương 72. Họa mày đậm nhạt

Chương 73. Hòa quang đồng trần

Chương 74*. Bức tường xương trắng

Chương 75. Kết thúc chính văn

Chương 76*. Phiên ngoại

👀