Trang chủ[0314] Lạc

Đọc Truyện [0314]   Lạc  - Truyen99.Com

Đọc Truyện [0314] Lạc

Tác giả: Tamlam0609

Cập nhật: 03-08-2018

Đọc Truyện

" Em! Nhìn thấy được anh sao?" " Anh có thể chạm vào được em này " " Nguyễn Trọng Đại " "Chuyện có lẽ bắt đầu từ kiếp trước " " Em cứ ở đây. Anh sẽ đi tìm em" " Em tên Phan Văn Đức. Xin đừng quên em"