Trang chủ[12 chòm sao] MARVELOUS

Đọc Truyện [12 chòm sao] MARVELOUS - Truyen99.Com

Đọc Truyện [12 chòm sao] MARVELOUS

Tác giả: Sere3006

Cập nhật: 18-05-2021

Đọc Truyện

• X777, sao chổi Marvelous rơi xuống Tân Giới, đem đến những khả năng kì lạ cho con người, gọi là Siêu năng lực. Người sở hữu chúng gọi là Siêu năng lực gia. • Cùng lúc đó, một tổ chức phản động được thành lập. Cho tới nay, mục đích vẫn chưa rõ ràng. • Để bảo vệ và dễ dàng kiểm soát các Siêu năng lực gia, một học viện đặc biệt được thành lập. • Nằm tại một hòn đảo riêng biệt, bao quanh bởi rừng, núi, sa mạc và biển cả, đó chính là Học viện Siêu năng lực - Học viện Marvelous. • X1777, lớp Z, khóa thứ tư, bắt đầu. •○• •○• HỌC VIỆN SIÊU NĂNG LỰC = MARVELOUS Author: Sere Designer: zoro_gaara_erza (Cà)