Trang chủ𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | 7 tuần

Đọc Truyện 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | 7 tuần - Truyen99.Com

Đọc Truyện 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐋𝐢𝐬𝐚 | 7 tuần

Tác giả: rosiegold211

Cập nhật: 03-07-2021

Đọc Truyện

[V-trans] Sau tất cả những ngày tháng ấy, những gì còn lại trong tình cảm của Lisa và Rosie chỉ là 7 tuần. ___________________________________ AUTHOR / TÁC GIẢ : @DonkeyASS_ ORIGINAL NAME / TÊN GỐC: 7 weeks ©️ on Wattpad