Trang chủ[AllDeku] Nơi tôi vã OTP ?

Đọc Truyện [AllDeku] Nơi tôi vã OTP ? - Truyen99.Com

Đọc Truyện [AllDeku] Nơi tôi vã OTP ?

Tác giả: Ivy_Yew_Sowllia

Cập nhật: 01-08-2022

Đọc Truyện

Chỉ là ngọt với ngược hòa trộn lẫn nhau thôi~ Tôi mong cậu sẽ thích fic otp tôi.Tất cả fic tôi làm không lấy của ai hết,tất cả nhân vật trong này sẽ hơi occ chút nên mong thông cảm [Cảnh Báo: Nhân vật có thể bị OOC !!!]