Trang chủ[AllDeku] quay lại đi Deku ///Villain Deku///

Đọc Truyện [AllDeku] quay lại đi Deku ///Villain Deku///   - Truyen99.Com

Đọc Truyện [AllDeku] quay lại đi Deku ///Villain Deku///

Tác giả: lacphi193345

Cập nhật: 26-02-2022

Đọc Truyện

Deku, hay còn có cái tên Izuku, một người luôn có khát vọng trở thành một hero để giúp đỡ mọi người nhưng mọi thứ bỗng bế tắc vào ngày hôm đó và cậu đã trở thành một villain và sức mạnh của cậu chính là của một loại nhện có nộc độc cực mạnh và điện nhưng nếu xét theo chiều hướng khác thì cậu có nguồn điện màu đen chứ không như của Denki