Trang chủ[AllSanzu] DURG?¿?

Đọc Truyện [AllSanzu] DURG?¿?  - Truyen99.Com

Đọc Truyện [AllSanzu] DURG?¿?

Tác giả: ThO0V2k

Cập nhật: 04-08-2022

Đọc Truyện

" Một Ly Cocktail đắt đỏ " # Sâu biết bay ⚠️All Sanzu (Sanzu bot) + Fic ngắn (1 Coupe = 1 Fic) + Từ ngữ miêu tả thô tục + Có thể sai 1 số lỗi ngữ pháp / chính tả hoặc viết lặp từ nhiều lần (gây khó chịu) + Nhân vật chắc chắn hoặc tùy cảm nhận (của bạn) mà bị Ooc + Cốt truyện không theo nguyên tác + Không gây war / đục thuyền (hoặc Otp)