Trang chủ[ AllSanzu - R18 ] Những Ngày Bận Rộn

Đọc Truyện [ AllSanzu - R18 ] Những Ngày Bận Rộn - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ AllSanzu - R18 ] Những Ngày Bận Rộn

Tác giả: Meidayneeee

Cập nhật: 08-08-2022

Đọc Truyện

-Couple: AllSanzu -R18: Cân nhắc trước khi xem -Thể loại: Oneshot, thập cảm -Nhận mọi yêu cầu thể loại (Trừ thể loại Sanzu nữ) -Truyện đầu tay, văn vẻ, thơ vần còn non, độc giả xem mong có thể nêu nhận xét, bắt lỗi chính tả giúp mình - Warning: OOC, lệch nguyên tác.