Trang chủ•AllSukuna•/H/jujutsu kaisen/sinh tồn ở thế giới khác.

Đọc Truyện •AllSukuna•/H/jujutsu kaisen/sinh tồn ở thế giới khác. - Truyen99.Com

Đọc Truyện •AllSukuna•/H/jujutsu kaisen/sinh tồn ở thế giới khác.

Tác giả: ShinoKenji

Cập nhật: 17-01-2023

Đọc Truyện

⚠️lệch nguyên tác.⚠️ ➡️không nhận gạch đá dưới mọi hình thức. ➡️người viết:Laugh ➡️chủ acc:Lawless(kenji shino) ➡️thể loại:damy,mỹ ➡️công,ngọt,H,xuyên,....v..v ➡️không lấy truyện vì đây là công sức đau cơ tay tôi viết. 👉(lấy thì ném cre vào) ➡️trình văn dởm.hãy góp ý nhẹ nhàng,đừng tục hoặc ném đá. 👉xin vote💦💦