Trang chủ[AllTake][FemTake][FemChar] Câu chuyện học đường của Takemichi-chan_DROP

Đọc Truyện [AllTake][FemTake][FemChar] Câu chuyện học đường của Takemichi-chan_DROP - Truyen99.Com

Đọc Truyện [AllTake][FemTake][FemChar] Câu chuyện học đường của Takemichi-chan_DROP

Tác giả: ImaDottoreaddict

Cập nhật: 24-02-2022

Đọc Truyện

Cảnh báo nhẹ: Đây là ALLTAKE!!! Đây là ALLTAKE!!! Đây là ALLTAKE!!! --- Mọi người đều sống, không ai chết Mọi người đều sống, không ai chết Mọi người đều sống, không ai chết --- Tất cả các char TR trong đây đều là nữ Tất cả các char TR trong đây đều là nữ Tất cả các char TR trong đây đều là nữ --- LÀ YURI LÀ YURI LÀ YURI Những điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Đảm bảo ngọt nào trong từng khoảnh khắc. Ở đây không nhận gạch đá xi-măng xây nhà. KHÔNG THÍCH THÌ CLICK BACK ạ, chứ ĐỪNG buông lời CHỬI RỦA, UY HIẾP nhau~ Cũng đừng mang đi, ăn cắp, lấy ý tưởng tôi nghĩ ra đem vô fic khác hay chuyển ver bất cứ thứ gì mà không cho phép của SOULE tôi đây!! Cái bìa cũng là của tôi tạo nên đừng lấy nốt! Cre: https://mobile.twitter.com/hachisaka12 Link ảnh trong bìa: https://mobile.twitter.com/hachisaka12/status/1448970876079067142 Chỉ đăng tại WATTPAD (dù toi đã bít nó có ở trên links khác TxT) By Shimao_tsvetokradugi

Danh sách Chap - [AllTake][FemTake][FemChar] Câu chuyện học đường của Takemichi-chan_DROP