Trang chủ[Alltake] Sự trở lại

Đọc Truyện [Alltake] Sự trở lại - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Alltake] Sự trở lại

Tác giả: Ecchi1190

Cập nhật: 25-01-2023

Đọc Truyện

Author : Dũ Toạ Thể loại: Fanfic, BL, thủy tinh trộn đường, Drama. Lưu ý: Truyện hoàn toàn khác với nguyên tác, nhân vật có sự thay đổi ( OOC). Đặc biệt văn phong không được ổn định. Truyện chỉ đăng duy nhất ở Wattpad.