Trang chủ[Alltake] Tạm biệt nhé

Đọc Truyện [Alltake] Tạm biệt nhé  - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Alltake] Tạm biệt nhé

Tác giả: trk_ranhaitani

Cập nhật: 01-10-2022

Đọc Truyện

Ngày xuất bản : 29/7/2022 Truyện bắt nguồn từ chap 236 Ảnh bìa : chap 129 Lưu ý! : không theo nguyên tác sẽ có sự thay đổi và lệch hướng Nhu cầu truyện sẽ chưa xuất hiện yếu tố 18+ một khoản thời gian nhất định sẽ có Tầm chuyển hướng cao và cần cân nhắc "ngôn từ có phần thô tục" Author : Trk_ranhaitani hay Toriki Nghiêm cấm lấy ý tưởng và chuyển ver Tôi không thích việc bản thảo mình suy nghĩ bị ăn cắp và đổi thể loại ⚠ Alltake là Alltake và không có Couplay khác ngoài ALLTAKE!