Trang chủ[ AllVietNam ] Chờ Đợi..

Đọc Truyện [ AllVietNam ] Chờ Đợi.. - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ AllVietNam ] Chờ Đợi..

Tác giả: SavitaDayy

Cập nhật: 18-01-2023

Đọc Truyện

Cre ảnh bìa: taminton (on Instagram) Tác giả: SavitaDayy Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad! Sau đây sẽ là một số lưu ý nhỏ trước khi đọc truyện này của mình nhé: - Sẽ chẳng có việc yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyện này nên diễn biến sẽ rất chậm. - Đây là AllVietNam nên chắc chắn sẽ không có cp phụ giữa các CHs. - Tất cả CHs đều là nam và truyện thuộc thể loại BL. - Sẽ không có bất kì độc giả nào được vào bên trong truyện! - Ở truyện khác, bạn như thế nào, tôi không quan tâm nhưng ở truyện tôi thì không được chế tên các CHs vì nó thể hiện rõ ra rằng bạn chẳng hề tôn trọng đất nước. Tôi lại muốn bất kì ai, bất kì CHs nào trong truyện tôi cũng nhận được sự tôn trọng nên bạn và truyện của tôi sẽ chẳng hợp nhau đâu. - Thời gian ra chap không được ổn định. - Mình sẽ hạn chế viết tắt với teencode nhiều nhất có thể. - Truyện không có ý xúc phạm đến bất kì quốc gia, tổ chức hay bất kì cá nhân nào. - Truyện không hoặc có ít yếu tố lịch sử. - Mình sẽ cố để nó không quá phi logic, thế nhé. - Tác giả bị ng.u Văn nặng-