Trang chủ[ALLVIETNAM]TRỌNG SINH VỀ THẾ CHIẾN THỨ II

Đọc Truyện [ALLVIETNAM]TRỌNG SINH VỀ THẾ CHIẾN THỨ II - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ALLVIETNAM]TRỌNG SINH VỀ THẾ CHIẾN THỨ II

Tác giả: Ilovelaville

Cập nhật: 12-03-2023

Đọc Truyện

cre ảnh bìa: Pinterest lưu ý: 1;nội dung chuyện sẽ không sát với lịch sử 2: truyện viết để thỏa mãn trí tuởng tượng của tui nên sẽ có 1 vài phần khá logic 3: trong truyện cũng sẽ có vài phần nói về những kiến thức bên ngoài 4: không coppy truyện 5: không tự ý lấy truyện của mình đăng lên app hoặc bất kì đâu khi không có sự cho phép 6: truyện sẽ chỉ đăng ở Wattpad