Trang chủAOT x Reader • Oneshots | Serendipity

Đọc Truyện AOT x Reader • Oneshots | Serendipity - Truyen99.Com

Đọc Truyện AOT x Reader • Oneshots | Serendipity

Tác giả: Jennaa_87

Cập nhật: 29-08-2022

Đọc Truyện

"Nụ cười ấy, nắng sẽ tị ghen, hoa sẽ dỗi hờn. Đôi mắt ấy lại khiến kẻ này chỉ muốn yêu nhiều hơn..." --- [ FANFICTION ] [ AU : another universe ]