Trang chủ[AOV] Thanh Xuân Năm Ấy

Đọc Truyện [AOV] Thanh Xuân Năm Ấy - Truyen99.Com

Đọc Truyện [AOV] Thanh Xuân Năm Ấy

Tác giả: -Mina_JuVy-

Cập nhật: 14-05-2023

Đọc Truyện

Tình cảm em dành cho anh sẽ luôn là như vậy. Giá như cô ấy không xuất hiện và giá như em đã không gặp anh vào ngày hôm đó, để giờ đây tự mình ôm những kí ức năm xưa... • Thể loại: Đam mỹ, Bách hợp, Ngôn tình, HE, SE, ngược... • Nhân vật: - Học sinh: Murad x Airi x Yena Quillen x Veres x Amily Tulen x Butterfly Nakroth x Krixi Omen x Mina Zephys x Lauriel Aleister x Natalya Valhein x Violet Hayate x Enzo Dextra x Sinestrea Thorne x Allain Arum x Liliana Raz x Taara Thane x Astrid Yorn x Lindis Elsu x Roxie Laville x Rouie Bright x Zata Errol x Capheny Lorion x Iggy Qi x Yue Ata x Yan Keera x Ishar Wiro x Annette ..... - Giáo viên: Tel'Annas (Chủ nhiệm S) Arthur (Văn Học) Ilumia (Hiệu Trưởng) Zanis (Phó Hiệu Trưởng) Maloch (Cựu Hiệu Trưởng) Veera (Chủ Nhiệm S4) Mganga (Hóa Học) Kahill (Sinh Học) D'arcy (Vật Lý) Sephera (Lịch Sử - Chủ Nhiệm S2 thay thế) Dirak (Địa Lý) Paine (Chủ Nhiệm S3 thay thế) Zuka (Toán - Chủ Nhiệm S3) Zill (Chủ Nhiệm S1) ..... Liệu rằng sẽ đến được với nhau ? Và liệu rằng sẽ còn những khó khăn trước mắt, họ không thể đến được với nhau ? Hãy đón xem những chap mới để biết kết cục như thế nào. #6/2019 - ... #Mina_JuVy