Trang chủ(Bác Chiến) Tương Tư - 相思

Đọc Truyện (Bác Chiến) Tương Tư - 相思 - Truyen99.Com

Đọc Truyện (Bác Chiến) Tương Tư - 相思

Tác giả: amabel17

Cập nhật: 03-08-2020

Đọc Truyện

"Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Thương nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng.." Thể loại : Hắc Bang, HE Cp: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến