Trang chủ[Bác Quân Nhất Tiêu ABO H] Một Chuyện Nhỏ 一个小忙

Đọc Truyện [Bác Quân Nhất Tiêu ABO H] Một Chuyện Nhỏ 一个小忙 - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Bác Quân Nhất Tiêu ABO H] Một Chuyện Nhỏ 一个小忙

Tác giả: BachDon

Cập nhật: 31-01-2021

Đọc Truyện

🌸 Một Chuyện Nhỏ 一个小忙 ❥ Tác giả: 哪一天都不奇妙 (Ngày ấy cũng không diệu kỳ) ❥ Edit: Bạch Đơn ❥ Bản gốc: đã hoàn 12 chương và 1 phiên ngoại. ❥ Tiến độ edit: hoàn toàn văn ❥ Thể loại: BJYX, ABO, cảnh sát x nhà thiết kế, sạch sủng, H, HE 🌸 Truyện được dịch với sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup dưới bất kỳ hình thức nào. 🌸 Chủ nhà là fan ship BJYXSZD độc duy, tuyệt đối không được cmt lật thuyền! 🐽 Truyện có H nhiều, cân nhắc độ tuổi trước khi xem, phụt máu chủ nhà không chịu trách nhiệm nha :))

Danh sách Chap - [Bác Quân Nhất Tiêu ABO H] Một Chuyện Nhỏ 一个小忙