Trang chủ[Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95

Đọc Truyện [Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95 - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Bác Quân Nhất Tiêu H] Nhiệt độ phòng toàn đường - yansui95

Tác giả: BachDon

Cập nhật: 21-03-2023

Đọc Truyện

🍭 Nhiệt độ phòng toàn đường ◉ Tác giả: yansui95 ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP: Tay đua cha hệ Vương Nhất Bác x bé ngốc IQ 6 tuổi Tiêu Chiến ◉ Thể loại: thụ ngốc trí lực 6 tuổi, song khiết (?), ngọt sủng, H văn, nửa cưỡng chế, HE ◉ Tiến độ: hoàn 17 chương, 7 phiên ngoại, 6 tiên nữ chúc phúc ◉ Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver! ✿ Lưu ý: Chủ nhà độc duy BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình. 💚 BJYXSZD!!! ❤️