Trang chủ『BajiFuyuKazu』𝚃𝚑𝚎𝚒𝚛 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚢

Đọc Truyện 『BajiFuyuKazu』𝚃𝚑𝚎𝚒𝚛 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚢  - Truyen99.Com

Đọc Truyện 『BajiFuyuKazu』𝚃𝚑𝚎𝚒𝚛 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚢

Tác giả: phunhanduong

Cập nhật: 11-02-2023

Đọc Truyện

Gửi các anh một cánh đồng hoa, và ta hòa vào cơn gió mang mật ngọt. CP: Hanemiya/Baji x Matsuno. Tag: 2×1. Không phải 1×1×1 (nghĩa là Baji và Hanemiya không có tình cảm nào hơn tình anh em).

Danh sách Chap - 『BajiFuyuKazu』𝚃𝚑𝚎𝚒𝚛 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚢