Trang chủ[BajiKazu] Our love is a blessing

Đọc Truyện [BajiKazu] Our love is a blessing - Truyen99.Com

Đọc Truyện [BajiKazu] Our love is a blessing

Tác giả: vanillarouge

Cập nhật: 28-11-2021

Đọc Truyện

Tình yêu của chúng ta đầy tội lỗi. Em nói mình là một kẻ tội đồ, em gây ra nhiều tội không thể tha thứ, em chỉ mang đến đau thương cho mọi người, sẽ không bao giờ được lên thiên đàng. Nhưng xin Chúa tha tội cho tôi, vì tôi cũng mang nhiều tội lỗi, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng bao giờ được lên thiên đàng. Hay, Baji Keisuke may mắn sống sót qua đại chiến Halloween và cuộc hội ngộ sau năm năm của anh với kẻ đã gây ra tai nạn.