Trang chủBakudeku/Katsudeku/KatsuIzu(Oneshort or Shortfic)

Đọc Truyện Bakudeku/Katsudeku/KatsuIzu(Oneshort or Shortfic) - Truyen99.Com

Đọc Truyện Bakudeku/Katsudeku/KatsuIzu(Oneshort or Shortfic)

Tác giả: BakudekuTodoveryreal

Cập nhật: 13-02-2022

Đọc Truyện

Những onesort mình tự viết,có thể sẽ dựa trên các dj khác.Toàn bộ đều là về cp bakudeku Mình team sủng thụ,nói không với ngược,SE,BE.Luôn là HE Đăng chính chủ tại wattap và mangatoon