Trang chủ[Bakugou x Reader] It Rains In April

Đọc Truyện [Bakugou x Reader] It Rains In April - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Bakugou x Reader] It Rains In April

Tác giả: khongthichkiemtra

Cập nhật: 31-08-2022

Đọc Truyện

"Katsuki ghét mưa, nhưng gã lại tình cờ gặp em vào một ngày âm u của tiết trời mùa hạ." title: It rains in April. pairing: Bakugou Katsuki x F!Reader. warnings: OOC, Open Ending.

Danh sách Chap - [Bakugou x Reader] It Rains In April