Trang chủ[Băng Thu] Tu Trúc

Đọc Truyện [Băng Thu] Tu Trúc - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Băng Thu] Tu Trúc

Tác giả: Th4uc8n6hu9

Cập nhật: 27-09-2022

Đọc Truyện

Tác giả: Ba Tháp Ba Tháp Phanh Nôi dung: Không có xuyên thư, không có hệ thống, Thẩm Cửu Thẩm Viên song sinh huynh đệ. CP: Băng Thu Link raw: https://lixiaoyou780.lofter.com/post/1f3bce33_12ce9cd42 Ps: Mình dịch thẳng từ convert về, chỉ sửa lại tên nhân vật thôi. Trong tương lai sẽ edit truyện sau. Mình đã xin phép tác giả để edit lại bộ này r nha. Chỉ được đăng trên trang wattpad duy nhất này của mình thôi. Làm ơn đừng ai re-up lại.