Trang chủbangchin | instagram ✔

Đọc Truyện bangchin | instagram ✔ - Truyen99.Com

Đọc Truyện bangchin | instagram ✔

Tác giả: Chouchou2510

Cập nhật: 02-09-2018

Đọc Truyện

BANGCHIN| Instagram Cast: BTS × GFRIEND (+Jennie) Couple: SowJin, TaeRin, EunMin,YuKook,SinHope, UmGa, ma men Độ dài: 32chap+ n chap nhảm+ extra Highest ranking: #14 (no random), #22 ( #Gfriend) * Không mang đi khi chưa có sự cho phép* Bìa design by Sogamplie Write+beta: Chou