Trang chủ[BH]_[ĐN One Piece] Ngộ

Đọc Truyện [BH]_[ĐN One Piece] Ngộ - Truyen99.Com

Đọc Truyện [BH]_[ĐN One Piece] Ngộ

Tác giả: Cocaireduoilongdat

Cập nhật: 13-09-2021

Đọc Truyện

Tác giả: @cocaireduoilongdat Tác phẩm khác: Tại sao là chúa trời ( hiện tại mất nick kia, nếu có thời gian sẽ viết lại ) Thể loại : bách hợp, ngược tâm Couple : (1x1) Imra x Boa Hancock, lạnh lùng vô sĩ x ngạo kiều tủ lạnh Văn án: 1 truy 1 chạy, vì sự an toàn của nhau mà không tiếc bản thân mình