Trang chủ[BH-NP] Yêu?.... Các Người Không Xứng!

Đọc Truyện [BH-NP] Yêu?.... Các Người Không Xứng! - Truyen99.Com

Đọc Truyện [BH-NP] Yêu?.... Các Người Không Xứng!

Tác giả: B61208

Cập nhật: 11-10-2021

Đọc Truyện

Thà im lặng giữ lấy niềm đau... Còn hơn nói với nhau mà... Để rồi không lau được nước mắt. . . . Tình yêu thực sự thì không thể nào có buồn đau... Chỉ có lợi dụng nhau mới làm tình yêu trở thành bi kịch. . . . Chia tay người mình yêu thật lòng , là 1 chuyên rất khó... . . . Hạnh phúc không còn nữa thì là sao níu giũ . . . Càng cố nắm chặt, lòng càng đau . . . Thôi thì đễ mất nhau , rồi nỗi đau cũng sẽ hết ____________________________________