Trang chủ[BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc Sầu

Đọc Truyện [BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc Sầu - Truyen99.Com

Đọc Truyện [BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc Sầu

Tác giả: PokoPlu

Cập nhật: 23-01-2017

Đọc Truyện

Tác phẩm: Xuyên Qua Thành Mạc Sầu Thể loại: Đồng nghiệp Thần Điêu Đại Hiệp, cổ trang, xuyên không, nhất công nhất thụ, cổ phong nhã vận, thanh mai trúc mã, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, HE Tác giả: Aven Nguồn: CNGvov/GoSnow (Bách Gia Trang) Mần: Poko Plu Tình trạng bản gốc: Hoàn (11 chương) Tiến độ edit: Hoàn