Trang chủ[BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]

Đọc Truyện [BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC] - Truyen99.Com

Đọc Truyện [BHTT] -LẮNG NGHE THỜI GIAN-[YOONSIC]

Tác giả: lengocjs

Cập nhật: 21-01-2018

Đọc Truyện

Một bác sĩ của khoa ngoại. Một giám đốc của một công ty. Một người 27 năm qua với tình yêu gọi là thứ xa xỉ. Một người đã là mẹ nên hiểu đâu là yêu. Cuộc sống vốn vô thường. Những người bình thường gặp nhau tạo nên những điều vô thường... ❗❗❗❗❌Đây là truyện viết vì Yoonsic, không thay đổi tên nhân vật, tên truyện thành bất kì nhân vật nào khác ❌