Trang chủ(BHTT) Ta Cấp Nữ Chủ Quản Ao Cá - HOÀN

Đọc Truyện (BHTT) Ta Cấp Nữ Chủ Quản Ao Cá - HOÀN - Truyen99.Com

Đọc Truyện (BHTT) Ta Cấp Nữ Chủ Quản Ao Cá - HOÀN

Tác giả: Kenshin_e

Cập nhật: 19-04-2021

Đọc Truyện

Ta Cấp Nữ Chủ Quản Ao Cá Tác Giả: Trung Biên JJ= 5126012 Khẩu thị tâm phi siêu sẽ liêu nhưng siêu khó liêu tổn hại sắc công x giả hoa tâm thật chuyên tình tự mình công lược hình dụ thụ ---- Biên Hi xuyên vào một quyển np tiểu thuyết trung, thư trung nữ chủ tuy rằng khó liêu khó làm lại khó truy, nhưng lại có được một mảnh ao cá, mà Biên Hi, vừa lúc chính là trong đó một con cá. Biên Hi đối với nữ chủ Giang Dần Thất phiên cái đại bạch mắt, không chỉ có quay đầu liền du ra ao cá, còn sủy nổi lên nàng trống rỗng tiền trinh bao đương nổi lên ao cá quản lý viên. Không chỉ có giáo làm người còn giáo liêu nữ chủ, chỉ cần đưa tiền đúng chỗ!