Trang chủ[BIÊN TẬP XONG] Thực Sắc

Đọc Truyện [BIÊN TẬP XONG] Thực Sắc - Truyen99.Com

Đọc Truyện [BIÊN TẬP XONG] Thực Sắc

Tác giả: ziney7612

Cập nhật: 28-09-2015

Đọc Truyện

Tên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Link: lacthuyvotam.wordpress.com