Trang chủ[BJYX][ABO] Bạn đời

Đọc Truyện [BJYX][ABO] Bạn đời - Truyen99.Com

Đọc Truyện [BJYX][ABO] Bạn đời

Tác giả: luongalexis

Cập nhật: 25-01-2021

Đọc Truyện

- Nhân vật chính Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là người thật. - Mọi yếu tố trong fanfic đều không có thực. - Khuyến khích đọc fic với suy nghĩ thoáng và văn minh. - Những yếu tố quân hàm và chức vụ được sử dụng trong fic đều là từ chút ít hiểu biết của mình, không hoàn toàn chính xác, về vấn đề này nếu sai sót xin được thông cảm bỏ qua. - Có H tùy chương, thể loại ABO, có yếu tố sinh con. - Cân nhắc trước đi đọc, xin cảm ơn !