Trang chủ[BJYX] [EDIT] Phá băng

Đọc Truyện [BJYX] [EDIT] Phá băng - Truyen99.Com

Đọc Truyện [BJYX] [EDIT] Phá băng

Tác giả: iceberg9785

Cập nhật: 14-09-2021

Đọc Truyện

Tác giả: 甜冰茶 - Tian Bing Cha (Trà Đá Ngọt). Link Lofter: https://tianbingcha.lofter.com/post/30bcba0f_1ca8d5db6 Couple: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác. Hiện thực hướng. Giới giải trí. Gương vỡ lại lành. HE. Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad. Edit: Cha + Ying