Trang chủBL - Lời thoại tâm đắc

Đọc Truyện BL - Lời thoại tâm đắc - Truyen99.Com

Đọc Truyện BL - Lời thoại tâm đắc

Tác giả: BiHoa02

Cập nhật: 18-03-2023

Đọc Truyện

Lời thoại tâm đắc được tổng hợp từ một số bộ BL mà mình đã xem

Danh sách Chap - BL - Lời thoại tâm đắc

Guardian (Trấn Hồn) - Thẩm Nguy x Triệu Vân Lan

Love By Chance (Tình Cờ Yêu) - Ae x Pete

Love By Chance (Tình Cờ Yêu) - Tin x Can

Love By Chance (Tình Cờ Yêu) - Tam x Tar

Love By Chance (Tình Cờ Yêu) - Kengkla x Techno

Bad Romance The Series - Korn x Knock

Together With Me The Series - Korn x Knock

Together With Me The Next Chapter - Korn x Knock

2 Moons The Series - Ming x Kit

SOTUS The Series - Kongpop x Arthit

SOTUS S The Series - Kongpop x Arthit

SOTUS S The Series - Thiew x Day

Kiss Me Again - Pete x Kao

Puppy Honey: Secret Love 1 - Pick x Rome

Puppy Honey: Secret Love 2 - Pick x Rome

Water Boyy The Series - Waii x Apo

Love Sick The Series 1 - Pun x No

Love Sick The Series 2 - Pun x No

Love Sick The Series 2 - Om x Mick

Love Sick The Series 2 - Earn x Pete

Love Sick The Series 2 - Per x Win

Till Death Tears Us Apart (Du Thử Nhất Sinh) - Chu Diệu Hoa x Liễu Du Sinh

Our Skyy - Pick x Rome

Our Skyy - In x Sun

Our Skyy - Tee x Mork

Our Skyy - Pete x Kao

Our Skyy - Kongpop x Arthit

Make It Right The Series 1 - Frame x Book

Make It Right The Series 1 - Rodtang x Nine

Make It Right The Series 2 - Frame x Book

My Tee - Tee x Mork

Uncontrolled Love 1 (Bất Khả Kháng Lực 1) - Tạ Viêm x Thư Niệm

Uncontrolled Love 2 (Bất Khả Kháng Lực 2) - Tạ Viêm x Thư Niệm

Advance Bravely (Thịnh Thế) - Viên Tung x Hạ Diệu

Advance Bravely (Thịnh Thế) - Bành Trạch x Lý Chân Chân

Advance Bravely (Thịnh Thế) - Tuyên Đại Vũ x Vương Trị Thuỷ

Heroin (Thượng Ẩn) - Cố Hải x Bạch Lạc Nhân

HIStory 3: Trapped - Đường Nghị x Mạnh Thiếu Phi

HIStory 3: Trapped - Jack x Triệu Tử

Theory Of Love - Khai x Terd

Theory Of Love - Aun x Too

The Untamed (Trần Tình Lệnh) - Lam Trạm x Nguỵ Anh

The Untamed (Trần Tình Lệnh) - Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần

2 Moons 2 The Series - Pha x Yo

2 Moons 2 The Series - Ming x Kit

2 Moons 2 The Series - Forth x Beam

My Ambulance (Yêu Chàng Cấp Cứu) - Tao x Tewkao

TharnType The Series - Tharn x Type

The Effect - Bright x Pramote

Dark Blue Kiss - Pete x Kao

Dark Blue Kiss - Sun x Mork

HIStory 3: Make Our Days Count - Hạng Hạo Đình x Vu Hy Cố

HIStory 3: Make Our Days Count - Tôn Bác Tường x Lư Chí Cương

Until We Meet Again - Dean x Pharm

Until We Meet Again - Korn x In

Until We Meet Again - Win x Team

Love With Flaws - Joo Won Seok x Choi Ho Dol

Hotel Stars - Kin x Pong

Hotel Stars - Neung x Kay

The Moment - I Need You - Mok x Bay

En Of Love: Tossara - Gun x Bar

Because Of You - 2020 - Nguyên Quân Trừng x Lâm Tầm

Because Of You - 2020 - Nguyên Quân Đạo x Dương Tường Thực

Because Of You - 2020 - Nguyên Quân Bình x Nhan Nguyệt Nhung

Why R U? - Fight x Tor

Why R U? - Saifah x Zon

Why R U? - Japan x Tanthai

Why R U? - Dew x Blue

En Of Love: Love Mechanics - Vee x Mark

2gether The Series - Sarawat x Tine

2gether The Series - Phukong x Mil

2gether The Series - Man x Type

My Engineer - Bohn x Duen

My Engineer - Ram x King

My Engineer - Mek x Boss

My Engineer - Thara x Frong

YYY - Nott x Pun

En Of Love: This Is Love Story - Nuea x Praram

En Of Love: This Is Love Story - Gun x Bar

The Shipper - Way x Kim

Still2gether - Sarawat x Tine

Still2gether - Phukong x Mil

Still2gether - Man x Type

Oxygen The Series - Phu x Kao

YYY 2 - Nott x Pun

Theory Of Love: Stand By Me - Khai x Terd

My Gear And Your Gown - Pure x Folk

A Chance To Love - Tul x Gonhin

Tonhon Chonlatee - Tonhon x Chonlatee

Gen Y The Series: Mark x Kit

Gen Y The Series: Pok x Tong

Color Rush: Go Yoo Han x Choi Yeon Woo

TharnType The Series 2: 7 Years Of Love - Tharn x Type

TharnType The Series 2: 7 Years Of Love - Champ x Khunpol

Manner Of Death - Tan x Bun

1000stars - Phu x Tian

Special: Love By Chance - Pound x Cha-Am

Fish Upon The Sky - Mork x Pi

Y-Destiny - Tue x Ake

Y-Destiny - Team x Mon

Y-Destiny - Kaeng x Puth

Y-Destiny - Choke x Sat

Y-Destiny - Jia x Masuk

Nitiman - Bomb x Jin

Golden Blood - Sun x Sky

Golden Blood - Pitch x Bank

Event

REvent 1: Call Me By Your Name

Don't Say No - Leo x Fiat

Don't Say No - Leon x Pob

Not Me - Sean x White

Not Me - Dan x Yok

You're My Sky - Fah x Thorn

You're My Sky - Saen x Aii

You're My Sky - Dome x Vee

Something In My Room - Phob x Phat

Enchanté - Akk x Theo

REvent 2: KinnPorsche

Cutie Pie - Nuea x Syn

Dear Doctor, I'm Coming For Soul - Tua Phee (Sanya) x Prakan

Dear Doctor, I'm Coming For Soul - Kita x Nathee

KinnPorsche The Series: Kinn x Porsche

KinnPorsche The Series - Vegas x Pete

Triage - Tin x Tol

Triage - Sing x Gap

Sky In Your Heart - Fah x Prince

Special: Fish Upon The Sky - Duean x Meen

21 Days Theory - X x Q

Vice Versa - Puen x Talay

Oh! My Sunshine Night - Rain x Payoo

The Eclipse - Khan x Thua

Love In The Air - Payu x Rain

Special: The Eclipse - Akk x Aye

Khun Chai - Jiw x Tian

My School President - Sound x Win

Never Let Me Go - Palm x Nuengdiao

Ameiro Paradox - Kaburagi x Onoe